Harkinnanvarainen ateria-avustus

Uuraisten kunta on päättänyt myöntää harkinnanvaraista ateria-avustusta niille Uuraisten peruskoulujen oppilaiden perheille, joilla on taloudellisia ongelmia suoriutua oppilaiden kotiruokailusta aiheutuvista kustannuksista.  Ateriatukea maksetaan 3 euroa/etäkoulupäivä. Kunnan sosiaalityö tekee päätöksen niistä perheistä, joille harkinnanvaraista ruoka-avustusta maksetaan.

Vapaamuotoinen hakemus ateria-avustuksen saamiseksi tulee lähettää Wilma-viestillä toimistosihteeri Tarja Viinikaiselle, joka välittää ne edelleen Uuraisten kunnan sosiaalitoimeen.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat asiat:

1. Huoltajan/Hakijan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero

2. Lasten nimet ja koulut

3. Selvitys perheen tämän hetkisestä taloudellisesta tilanteesta. Perheen vuoden 2019 verotettavat tulot ja selvitys miten tulot ovat muuttuneet vuonna 2020.

4. Huoltajan tilinumero, johon ateria-avustus maksetaan.

Myönteisen päätöksen saaneille perheille avustus maksetaan 18.3.2020 alkaen takautuvasti kuukausittain.

Lisätietoja asiasta antaa Uuraisten kunnan peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen, puh. 040 589 1277.