Tiedote koulutyön jatkumisesta Uuraisilla


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille